Stilo S icoon

Hoe verder?

Van aanvraag tot evaluatie 

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van STILO vul je het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in. Het panel van STILO beoordeelt je aanvraag en neemt binnen vier weken na ontvangst een beslissing over de toekenning van een bijdrage. Honorering van volledig ingevulde aanvragen geschiedt in volgorde van indiening. Het panel beoordeelt eerst of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Voldoet de aanvraag hier niet aan, dan wordt de aanvraag door het panel afgewezen. Voldoen de aanvraag en de activiteiten wel aan de vereisten, dan adviseert het panel aan het bestuur om een financiële bijdrage uit het stimuleringsfonds en/of een andere vorm van ondersteuning wordt toegekend. Het STILO-bestuur beslist dan positief, tenzij zij zwaarwegende motieven kan aanvoeren voor afwijzing. De toegekende subsidie dient te worden besteed aan de activiteiten zoals deze zijn omschreven in de aanvraag. Wijzigingen in het initiatief dienen vooraf separaat aan STILO ter goedkeuring te worden voorgelegd, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot het uitvoeringsschema. 

Stilo is een lerende organisatie

Onderzoekers van de Hanzehogeschool hebben de opdracht gekregen om aan de hand van vragenlijsten en interviews een analyse uit te voeren. Aan de hand van deze informatie verwachten we inzicht te krijgen in de impact van door STILO toegekende projecten. We hopen daarvan als organisatie te kunnen leren en een beeld te krijgen van de welvaartsindicatoren die daarbij een rol spelen.

hanze hogeschool

Nationaal Programma Groningen

Omdat STILO mede mogelijk gemaakt is door Nationaal Programma Groningen willen we graag dat het initiatief in alle publicaties en berichtgevingen over het initiatief, vermeld dat het initiatief mede mogelijk is gemaakt door Nationaal Programma Groningen met het logo van NPG. Dat is te downloaden op nationaalprogrammagroningen.nl/downloads.

Verantwoording

Je dient een administratie in het kader van de uitvoering van de activiteiten te voeren en te bewaren. Na voltooiing van de activiteit breng je verslag uit aan STILO. Dit verslag bestaat uit een financieel en een inhoudelijk verslag, zo mogelijk aangevuld met foto- en/of filmmateriaal en eventueel persvermeldingen. Het panel zal je hierover nader informeren

Stilo start met een idee!

STILO Oldambt

Oldambt, een gemeente waarin inwoners zelf met creatieve ideeën komen die de leefbaarheid in een dorp of een wijk versterken. Hou mooi is dat!

STILO werkt samen met  

Mogelijk gemaakt door

Volg ons op:

Onze website maakt gebruik van enkele anonieme cookies. In ons privacyreglement lees je hoe wij omgaan met jouw privacy.

Nationaal Programma Groningen (NPG)

Stilo wordt mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het NPG brengt mensen en ideeën samen door de krachten van inwoners, organisaties, bedrijven en overheden te bundelen. Zij voeren plannen uit die Groningen écht vooruithelpen.

Wat is het NPG?

Nationaal Programma Groningen is een samenwerkingsverband van Rijk, provincie en gemeenten. Het programma is gestart in 2019 en heeft looptijd van tien jaar. In totaal heeft het Rijk een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld waarmee alle plannen en projecten uitgevoerd kunnen worden.

Door de gaswinningsproblematiek hebben Groningers de afgelopen jaren veel te verduren gehad en de onzekerheid over schadeherstel en versterking sleept soms al jaren voort. Maar om Groningen écht een goede toekomst te geven is er veel meer nodig dan alleen schadeherstel. Nationaal Programma Groningen richt zich daarom op dit ‘meer’. Zij investeren in de toekomst door het versterken van de leefomgeving, de economie, opleidingen, banen en de natuur en het klimaat. Prachtige initiatieven! 

Kijk voor meer informatie op de website van Nationaal Programma Groningen.