Nieuw-Beerta

Stilo S icoon

Nieuw-Beerta is ontstaan in de zestiende eeuw op de plek van het verdronken dorp Wynedaham, dat rond 1500 bij Beerta is gevoegd. Er wonen 110 inwoners, aldus het CBS in 2021.

Het socialisme en later het communisme heeft een grote aantrekkingskracht op de landarbeiders in en rond het dorp. De Hamer en Sikkellaan, die loopt ten westen van Nieuw-Beerta naar Kostverloren, is een van de bekendste herinneringen aan deze tijd.

Het dorp heeft al een aantal mooie projecten al gerealiseerd waaronder het verfraaien voor het oorlogsmonument en de dorp appelboomgaard. Voor nieuwe sociale buurtprojecten ter verhoging van de leefbaarheid kan nu ook een beroep gedaan worden op STILO. Doe ook mee!

Nieuw-Beerta-Appelboomgaard
pijl icoon groen
pijl

Met onze financiële bijdragen stimuleren wij bewoners in de gemeente Oldambt bij het verbeteren van de eigen buurt en leefomgeving. Doe mee!

Stilo start met een idee

STILO Oldambt

Oldambt, een gemeente waarin inwoners zelf met creatieve ideeën komen die de leefbaarheid in een dorp of een wijk versterken. Hou mooi is dat!

STILO werkt samen met  

Mogelijk gemaakt door

Volg ons op:

Onze website maakt gebruik van enkele anonieme cookies. In ons privacyreglement lees je hoe wij omgaan met jouw privacy.

Nationaal Programma Groningen (NPG)

Stilo wordt mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het NPG brengt mensen en ideeën samen door de krachten van inwoners, organisaties, bedrijven en overheden te bundelen. Zij voeren plannen uit die Groningen écht vooruithelpen.

Wat is het NPG?

Nationaal Programma Groningen is een samenwerkingsverband van Rijk, provincie en gemeenten. Het programma is gestart in 2019 en heeft looptijd van tien jaar. In totaal heeft het Rijk een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld waarmee alle plannen en projecten uitgevoerd kunnen worden.

Door de gaswinningsproblematiek hebben Groningers de afgelopen jaren veel te verduren gehad en de onzekerheid over schadeherstel en versterking sleept soms al jaren voort. Maar om Groningen écht een goede toekomst te geven is er veel meer nodig dan alleen schadeherstel. Nationaal Programma Groningen richt zich daarom op dit ‘meer’. Zij investeren in de toekomst door het versterken van de leefomgeving, de economie, opleidingen, banen en de natuur en het klimaat. Prachtige initiatieven! 

Kijk voor meer informatie op de website van Nationaal Programma Groningen.